Kada je reč o zelenim krovovima, važno je razumeti da se radi o sistemu koji mora zadovoljiti određene uslove, kako u pogledu gajenja biljaka, tako i u pogledu odvodnjavanja površina iznad kojih se nalazi.

Zeleni krovovi se postavljaju na čvrstim podlogama pod manjim ili nešto većim nagibima.
Prilikom zalivanja ili usled padanja kiše, voda koja dospe na površinu zelenog krova, treba da se amortizuje, prođe kroz supstrat i usmeri prema kišnoj kanalizaciji.

biopiksel slojevi zelenog krova

Kako se odvodnjava zeleni krov?

Supstrat, odnosno medijum u kome rastu biljke na zelenom krovu, treba da sadrži što veći procenat krupnozrnih agregata koji će dobro vezati koren biljaka za sebe a istovremeno sprovesti vodu sa površine tla do donjih slojeva.

Ispod supstrata, nalazi se sloj specijalizovanog tekstila čija je uloga filtracija vode, odnosno fizičko sprečavanje krupnijih čestica da prodru u donje slojeve.

Kvalitetni sistemi zelenih krovova pored filtracije i drenaže, sadrže, specijalno dizajnirane čašice koje mogu zadržati određenu količinu vode. Količina varira, najčešće od dubine čašica (2,4,6, cm) ali i od broja čašica i nagiba samog sistema.

Energetska efikasnost dolazi sa neba

Uloga zadržavanja vode jednako je značajna za stvaranje povoljnije mikroklime kao i samo ozelenjavanje krova. Razlog je što se voda skladišti za dalje korišćenje od same biljke ali i za rashlađivanje objeka jer je za isparavanje potrebno utrošiti određenu količinu toplotne energije.  Značaj akumulacije je utoliko veći zato što se njom vrši menadžment padavinskih voda i usporava oticanje u trenucima kada zbog obilnih padavina nastaju bujice i poplave.

Primera radi, sistem zelenog krova BioPixel ima sposobnost zadržavanja do 14 L vode po m2 bez supstrata a zadržavanje u supstratu može varirati shodno njegovom sastavu pa tako Biopiksel može zadržati i do 20L padavina a jedan deo će otpustiti vremenom dok će drugi biti iskoriščen od strane biljaka ili će evaporisati i tako rashlađivati objekat tokom toplih letnjih dana.
Matematički to znači da će ukoliko u kratkom vremenskom periodu padne primera radi 30L kiše po kvadratnom metru, između 15 i 20L ostati trajno u Biopixelu do konačnog iskorišćenja od strane biljaka i isparenja. Ostatak će otići nesmetano u kišnu kanalizaciju ali će proces njihovog oticanja trajati satimanakon kiše i tako rasporediti njeno oticanje.

U suprotnom, sa klasičnih krovova bi svih 30L otišlo u kišnu kanalizaciju i to u kratkom vremenskm periodu.

Važno je napomenuti da biljke kao element po kome ceo sistem nosi ime „zeleni krov“, imaju sposovnost samorashlađivanja pa je tako površina ispodnjih za nekoliko stepeni prijatnija od površine pod čvrstim materijalima.

biopixel zeleni krov slojevi