Bio Pixel – kasetni sistem

Bio Pixel je savremeno, inovativno rešenje za brzo postavljanje ekstenzivnih i poluintenzivnih zelenih krovova na ravnim i blago zakošenim površinama.

Ova kutija za zeleni krov sadrži niz inovativnih elemenata kojima se postiže efikasnije iskorišćavanje vode, bolja filtracija potpuno zatvaranje sistema na krovu.

Predstavljamo vam novu generaciju zelenih krovova

BioPixel kasete za zeleni krov:

 1. Obezbeđuje optimalno stanište za biljke
 2. Obezbeđuje drenažu
 3. Obezbeđuje filtraciju vode pre nego što dospe u odvod
 4. Obezbeđuje akumulaciju vode 
 5. Obezbeđuje da krov diše
 6. Sadrži specijalizovani olakšani supstrat
 7. Poseduje jedinstvene privremene kartice
 8. Izvrsna termoizolacija
 9. Izvrsna zvučna izolacija
elementi zelenog krova po slojevima

Zašto je važan akumulacioni sloj?

 1. Smanjuje navalu na kišnu kanalizaciju tokom jakih padavina
 2. Obezbeđuje rezervu vode koju će biljke koristiti u narednom periodu
 3. Smanjuje potrebu za zalivanjem
 4. Pomaže kruženju vode u prirodi
 5. Isparavanjem popravlja mikroklimu
 6. Isparavanjem troši toplotnu energiju i tako hladi objekat tokom vrelih dana
 7. čini dodatni sloj termoizolacije
kasetni zeleni krov

Krov diše

Zahvaljujući specifičnom dizajnu kolonada čašica i otvora za odvod viška vode, zeleni krov je sistem koji diše.
Strujanjem vazduha kroz ovaj prostor postiže se provetreravanje zemljišnog supstrata što je veoma važno za kvalitetan razvoj korenovog sistema i zdravlje samih biljaka.

Protokom vazduha se sistem hladi čime se povećava energetska efikasnost objekta i smanjuje potrošnja energenata za hlađenje.

Specijalizovani supstrat

 1. Ima ulogu povoljnog medijuma za razvoj korena biljaka
 2. Upija značajnu količinu vode i usporava njen protok čime pomaže regulaciji odvoda kišnice
 3. Komponente zemljišnog sloja imaju odlična svojstva termoizolacije

Privremene kartice

Posuda za zeleni krov BioPixel poseduje jedinstvene privremene kartice koje čine pregradu za supstrat a njima se može regulisati sledeće:

 1. podižu supstrat iznad ruba posude čime će sistem nakon montaže ostati potpuno u zemlji. To je važno zbog estetskog dojma kao i zbog zatvaranja sistema od prodora vetra.
 2. Sprečavaju oštećenje ruba posude od uticaja UV zračenja čime produžavaju životni vek celog sistema
 3. Privremene kartice kod kosih krovova mogu ostati trajno a uloga im je stabilizacija supstrata.
 4. Privremenim karticama se postiže potreban sloj za više različitih vrsta biljaka, najčešće seduma ili perena.

ZAŠTO IZABRATI BIO PIXEL ZELENI KROV?

 1. BRZA MONTAŽA ☑
 2. DOLAZI SA VEĆ RAZVIJENIM BILJKAMA ☑
 3. ODMAH VIDLJIV EFEKAT ZELENE POVRŠINE ☑
 4. MOGUĆA JE UGRADNJA U SVIM VREMENSKIM USLOVIMA ☑
 5. DALEKO ČISTIJI PROCES RADA ☑