Drenaža i filtracija

geotekstil
U ponudi imamo veliki izbor geotekstila, različitih debljina i gramaže, kao i filter platna čija je uloga da razdvoje supstrat od drenažnoakumulacionog panela i tako spreče zapušavanje slivnika i spiranje supstrata.
Proizvođači: Diadem® Geomat®  Ecofelt® 

VLF-110_filter sloj
Geotekstili Diadem tehnički listovi


U ponudi je više vrsta drenažno-akumulacionih panela – kadica za intenzivne, poluintenzivne i ekstenzivne zelene krovove, renomiranog proizvođača Diadem® od 2cm, 2.5cm, 4cm i 6cm.

Pružamo sve informacije vezane za izbor i ugradnju opreme.

DE-20_Diadem kadica
DiaDrain-25H_Diadem drenažnoakumulaciona folija
DiaDrain-40H_Diadem drenažno akumulacioni panel
DiaDrain-60H drenažno akumulacioni panel