TRAVA ZA ZELENE KROVOVE

Kada su trave u pitanju, zeleni krovovi mogu biti stanište za livadske trave, trave u kombinaciji sa poljskim svećem ili ukrasne trave. 

U ponudi imamo: 

  • busen travu
  • seme za zasnivanje travnjaka
  • seme trava livadskog tipa
  • ukrasne trave

Za gajenje trave na krovovima potrebno je obezbediti drenažnoakumulacioni sloj i supstrat dubine minimum 20-25cm.
Trave su manje otporne na sušu od seduma pa se preporučuje montaža zalivnog sistema na krovu ili krovnom vrtu.

Modularni zeleni krov Bio Pixel
izrada zelenih krovova