Benefiti

Izgradnjom zelenih krovova činimo uslugu sebi i prirodi.

Krov na kome rastu biljke ima višestruki značaj na životnu sredinu, naročito u gradskim uslovima jer za razliku od inertnih krovova poput betona, crepa i lima, ove površine čine pravi ekosistem. Zeleni krovovi mogu biti prijatni prostori za odmor ljudi ali i stanište ili zaklon za ptice.

ZELENI KROV DIŠE

Oprema koju ugrađujemo u ovaj sistem, čini da se akumulira određena količina padavinskih voda, najpre u zemljišnom sloju i u biljnom tkivu a zatim i u čašicama drenažnoakumulacione folije odakle evaporacijom ponovo postaje dostupna biljkama. Diadem sistem takođe dozvoljava i nesmetano oticanje viška vode kako ne bi došlo do nagomilavanja.

Tokom vrelih letnjih dana isti sistem ima značajnu funkciju a deluje u obrnutom smeru tako što istim kanalima provodi vazduh ispod supstrata hladi ga i obogaćuje kiseonikom. Na taj način zeleni krov diše.

zeleni krov slojevi

ekstenzivni zeleni krov