Supstrati za zelene krovove

U stalnom smo nastojanju da pronađemo pogodna rešenja za gajenje biljaka na krovovima.
Oprobali smo mnoštvo kombinacija kako bismo pronašli što povoljniji zemljišni medijum za rast biljaka i došli do odličnih rezultata.

Danas smo u mogućnosti da ponudimo supstrat za intenzivne zelene krovove i supstrat za ekstenzivne i intenzivne krovove, ali i da u skladu sa potrebama statike balansiramo težinu dodavanjem lakih komponenata.

Supstrati ZSB 1ek i ZSB 1in su prošli sve potrebne analize na Šumarskom fakultetu u Beogradu prilikom čega je potvrđena njihova efikasnost kako u pogledu drenaže tako i pogodnosti za gajenje biljaka.
Za supstrate je odabran balans materijala koji će zadovoljiti FLL kriterijume a istovremeno biti prihvatljive cene.
Naši supstrati su velikim delom sastavljeni od recikliranih materijala.

supstrat za zeleni krov

Supstrat za zeleni krov ZSB ek 1

Analiza supstrata institut