U proteklih 10 godina, raste interesovanje i potreba za novim tehnologijama i metodama uštede energije.
Ekološka održivost se pokazala kao realna potreba društva.
Godinama se usavršavaju razne tehnike uštede energije, iz ekonomsikh i ekoloških razloga.

Termoizolacija krova biljkama

Jedno od popularnih rešenja poboljšanja energetske efikasnosti zgrade su i takozvani živi ili zeleni krovovi.
Zeleni krovovi su složeni sistemi, sa slojem supstrata u koji se sade biljke, ispod njega se nalazi sloj specijalizovanog tekstila za filtraciju vode, a pod njim antikorenska membrana.

Efikasan dizajn može doneti znatne ekološke i energetske prednosti.
Da bi se doprinelo što boljem poznavanju toplotnih performansi zelenih krovova, sprovedena su brojna istraživanja o potencijalnim prednostima njihovog korišćenja na zgradama.

Ispostavilo se da su zeleni krovovi efikasan doprinos rešavanju nekoliko ekoloških problema na nivou zgrada i gradova.
Poboljšavaju upravljanje atmosferskim vodama, kvalitet oticanja vode, kvalitet urbanog vazduha, smanjujući uticaj urbanih toplotnih ostrva i sprečavajući zagađenje bukom.
Smatra se da su ekološki korisni za zgradu i njenu okolinu,
Smanjujući energiju koja se koristi za hlađenje i grejanje, čine zgradu energetski efikasnijom.

Zeleni krovovi mogu smanjiti toplotni tok kroz omotač zgrade jer supstrat za uzgoj biljaka deluje kao izolacioni sloj, biljke zasenjuju krov i dokazano je da obezbeđuju neku vrstu transpiracionog hlađenja.

energetska efikasnost termoizolujućeg zelenog krova

N.Wong je analizirao performanse zelenog krova

(U Singapuru, 2003. godine)

Autor istraživanja je zabeležio temperaturu supstrata na različitim nivoima i sa različitim vrstama vegetacije.
Jedna od glavnih prednosti zelenog krova bila je smanjenje temperature podloge, posebno sa gustom vegetacijom na njoj, što je dovelo do naknadnog smanjenja dobitaka sunčeve toplote koja prodire u zgradu.
Zabeležio i sposobnost krova da izvlači akumuliranu toplotu tokom dana, a noću pruža udobnost u zatvorenom prostoru unutar zgrade.

Toplotni uticaji zelenih krovova su zapravo zanimljive teme na kojima rade mnogi istraživači.
Neki kvantitativni podaci su nedavno dobijeni terenskim merenjima, eksperimentalnim i računskim metodama.

S. Onmura je izvršio terensko merenje na zasađenom krovu

(U Japanu 2001 godine)

Na licu mesta primećeno je smanjenje površinske temperature od oko 30–60°C.
Efekat hlađenja isparavanjem zelenog krova je takođe potvrđen eksperimentom u aerotunelu. Odnosno, površinska temperatura krovne ploče se smanjila sa oko 60 na 30°C tokom dana, što je procenjeno da je praćeno smanjenjem toplotnog fluksa u prostoriju za 50% jednostavnim proračunom. Smatra se da efekat hlađenja isparavanjem iz vrtnih travnjaka na krovu igra važnu ulogu u smanjenju toplotnog fluksa.
Da bi se procenio efekat hlađenja isparavanjem bašte sa travnjakom na krovu, potrebna je analiza transporta toplote i vlage u travnjaku.
Tako je, uz ta terenska merenja, sproveden eksperiment u aerotunelu u prostoriji kako bi se dobile osnovne informacije za razumevanje i predviđanje transporta toplote i vlage u travnjaku.
Pored toga, izvršeno je numeričko izračunavanje modelom simultanog transporta toplote i vlage koristeći rezultate eksperimenta u aerotunelu.
Izračunati rezultati su se prilično dobro slagali sa izmerenim vrednostima, a prikazan je i efekat hlađenja isparavanjem od travnjaka sa krova. Terenskim merenjima tokom leta potvrđeno je da je količina toplote koja ulazi u prostorije smanjena.

Studije o uticaju zelenih krovova na energetsku efikasnost zgrada, njihov komfor, kao i životnu sredinu generalno, se redovno vrše u raznim zemljama. I redovno se dolazi do pozitivnih zaključaka o njihovom uticaju.

Zeleni krov Biopixel

– veća energetska efikasnost

Naš inovativni proizvod Biopixel, namenjen je lakom i brzom formiranju zelenih krovova sa već razvijenim biljnim pokrivačem.
Biopixel je kasetni zeleni krov ali njegovi inovativni elementi, omogućavaju potpuno zaptivanje krovne ploče supstratom i biljkama što drastično podiže nivo energetse efikasnosti u odnosu na druge zelene krovove kasetnog tipa.