Nakon provere ispravnosti hidroizolacije, pristupa se čišćenju iste od svih nečistoća koje mogu da izazovu oštećenje a zatim se ređaju slojevi neophodni za funkcionisanje sistema.

Prvi sloj je geotekstil koji ima zaštitnu ulogu da bi se smanjilo habanje između hidroizolacije i drenažnog panela.

Geotekstil može biti različite debljine, odnosno gramaže.
Naša preporuka je da se koristi neki Ecofelt 300 ili Diadem® sa oznakama VLU 300 ili VLU 500 što označava gramažu od 300 odnosno 500g/m2.

Najčešće gajene biljke na krovovima su sedumi koji izdržavaju sve vremenske uslove prisutne na krovovima, po pravilu su niski zbog čega ne zahtevaju košenje i mogu dugo opstati na jakom suncu.
Sedumi mogu biti različitih boja pa je kombinovanjem moguće ostvariti najrazličitiji dizajn dizajn.

Naša preporuka je sadnja rasada seduma od 25 do 30 komada po kvadratnom metru ali za one nestrpljive koji žele da vide momentalni efekat ozelenjenog krova, koristimo i tepih sedume pod brendom „pixel“ zbog mogućnosti uklapanja boja i formiranja različitih šara i logoa.

Prvi sloj je geotekstil koji ima zaštitnu ulogu da bi se smanjilo habanje između hidroizolacije i drenažnog panela.

Geotekstil može biti različite debljine, odnosno gramaže.
Naša preporuka je da se koristi neki Ecofelt 300 ili Diadem® sa oznakama VLU 300 ili VLU 500 što označava gramažu od 300 odnosno 500g/m2.

Najčešće gajene biljke na krovovima su sedumi koji izdržavaju sve vremenske uslove prisutne na krovovima, po pravilu su niski zbog čega ne zahtevaju košenje i mogu dugo opstati na jakom suncu.
Sedumi mogu biti različitih boja pa je kombinovanjem moguće ostvariti najrazličitiji dizajn dizajn.

Naša preporuka je sadnja rasada seduma od 25 do 30 komada po kvadratnom metru ali za one nestrpljive koji žele da vide momentalni efekat ozelenjenog krova, koristimo i tepih sedume pod brendom „pixel“ zbog mogućnosti uklapanja boja i formiranja različitih šara i logoa.

Sledeći,možda i najvažniji sloj je drenažnoakumulacioni panel koji se izrađuje u više oblika odnosno različitih visina čašica, najčešće od 2 do 6cm a to su: DiaDrain H20, Dia Drain H25, Dia drain H40 ili Dia drain H60. Različite visine drenažnoakumulacionog panela zadržavaju različite količine vode u sebi pa se stoga i koriste zavisno od namene budućeg zeleng krova i predviđene visine supstrata pa je vrlo važno napraviti pravilan izbor modela. Paneli se najčešće ispunjavaju ispranom frakcijom ili ekspandiranom glinom.

Preko panela se postavlja filter platno VLF 110, VLF 150 ili VLF 200 koje ima ulogu da propusti vodu i istovremeno zadrži sve krupne čestice u supstratu. Supstrat se sastoji od nekoliko komponenti koje imaju ulogu da stabilizuju tle i budu odgovarajući medijum za rast i razvoj biljaka, istovremeno propuštajući dovoljnu količinu vode u drenažnoakumulacioni panel. Zavisno od toga da li se radi ekstenzivni ili intenzivni zeleni krov, koristićemo supstrat ZSB EK 1 ili ZSB IN 1.

Kao biljni pokrivač mogu se koristiti različite vrste, otporne na ekstremnije uslove koji vladaju na krovovima a to je jak vetar, jako UV zračenje i čest nedostatak vlage. U obzir može doći i drveće i žbunje ali je za to potrebno obezbediti odgovarajuću dubinu supstrata.