Da li vam prokišnjava hidroizolacija?

Kada govorimo o ravnim i kosim krovovima, najveća noćna mora je njihovo prokišnjavanje.
Najčešći razlozi curenja hidroizolacije  su njen dodir sa spoljnom sredinom.
Pregrevanje, smrzavanje, UV zračenje i fizička oštećenja najveći su neprijatelj krovova.

Zašto se onda bojite biljaka na krovu?!

Ozelenjavanjem krova  višestruko produžavamo vek hidroizolacije ali ako je već došlo do curenja, hajde da pronađemo rešenje za kvalitetnu rekonstrukciju koja će obezbediti dugortajnu zaštitu od prokišnjavanja.

Činjenica je da izrada klasičnog zelenog krova podrazumeva obimne radove, potrebu za dizalicom i rad po mirnom vremenu, bez vetra i bez padavina.

Zato su nove tehnologije koje uvodimo u svoj rad, spremne da odgovore na izazove ovog tipa i ponude zelene krovove koji se ugrađuju lako pa čak za jedan dan.

Kasetni zeleni krovovi – idealni za rekonstrukciju starih objekata

kasetni zeleni krov sa svim svojim slojevima nastaje u rasadniku.
Ovde se posude ispunjavaju supstretom i sade se biljke. Kada je biljni pokrivač osposobljen, pristupa se montaži.
Posude se donose najčešće na paletama, strečovane celofanom a na krov se mogu podizati ručno, liftom ili kranom.

Svi oni radovi koji su odvraćali investitore od zelenih krovova, već su završeni i odmah se pristupa montaži.

Zašto je BioPixel najbolja krovna obloga?

Modularni sitem zelenog krova BioPixel zapravo je posuda sa svim elementima koje zeleni krov treba da sadrži i to ga izdvaja od drugih kasetnih (modularnih) zelenih krovova.
Konstruisan je tako da vrši prihvatanje određene količine vode u svojim akumulacionim posudama ali i da neometano odvodi višak vode kroz dva nivoa odvodnih kanala čime se postiže postepeno odavanje vode nakon padavina.

Pored toga BioPixel ima privremene pregrade koje služe da se supstrat za gajenje biljaka podigne iznad spoja dve posude.
Tako izbegavamo estetsko narušavanje lepe zamisli kao što je zeleni krov.
Naime, kod dosadašnjih modela kutija za zeleni krov, nakon montaže ostaje vidljiv raster od spojeva što kod našeg modela nije slučaj.
Nakon izvlačenja privremenih kartica, supstrat koji nadvišuje kutiju, prekriva spoj i formira jednobraznu površinu.
U narednom periodu, površinu rasta korenje i nadzemni deo biljaka pa se spojevi ne mogu ni uočiti.

Ako razmišljate o rekonstrukciji ili novogradnji, kontaktirajte nas i upoznajte se sa najnovijim tehnologijama izrade zelenih krovova.