Zeleni krovovi i krovni vrtovi

Pojam zeleni krov svakako ne predstavlja zeleni crep ili zelenu tegolu već ozelenjenu površinu na kojij rastu i razvijaju se biljke.

Kao što smo na ovom sajtu već pisali, postoje različite varijante zelenih krovova koje u odnosu na debljinu supstrata vrste biljaka i namene korišćenja mogu biti ekstenzivni, poluintenzivni ili intenzivni. Pored ove opšteprihvaćene podele dodali bismo da postoje i KOSI ZELENI KROVOVI koji najčešće pripadaju kategoriji ekstenzivnih ali i KROVNI VRTOVI koji iako češće bivaju svrstani u „intenzivne zelene krovove“ zapravo mogu biti i kombinacija površina sa ekstenzivnom vegetacijiom i namenom intenzivnog korišćenja prostora.

Ovu podelu želimo da naglasimo jer zapravo osnovna namena takvih prostora nije pokrivanje površina vegetacijom nego korišćenje prostora za odmor i rekreaciju. U ovakvim vrtovima obično preovladava sadržaj poput staza, platoa, klupa i drugog vrtnog mobilijara dok je sve to zaokruženo zelenilom dajući mu sve ono što treba da ima jedno dvorište ili park.