Crna Gora: Jedna zemlja, mnogo klimatskih tipova

U Crnoj Gori je prisutna velika raznolikost klimatskih tipova, zbog njenog geografskog položaja i jedinstvene topografije. Kao deo planinske barijere koja se prostire na prirodnoj granici između hladnije centralne Evrope i toplijih južnih oblasti kontinenta, podložna je ekstremnom mešanju vazdušnih masa. Hladni frontovi koji duvaju iz severne Evrope susreću se sa toplim frontovima koji dolaze iz Afrike, što rezultira intenzivnim meteorološkim obrascima. Šaroliki pejzaži Crne Gore, daju specifične karakteristike klimatskim regionima. Planinski region severno od Kotora može se pohvaliti najvećom količinom padavina u Evropi, dok se vremenske prilike veoma razlikuju među visoravnima i dolinama.

Ovo rezultira različitim klimatskim regionima sa jasnim karakteristikama, ali bez definisanih granica.

Uopšteno govoreći, klimatske regione Crne Gore možemo pojednostaviti na tri glavna tipa:

• Mediteranski tip, sa blagim zimama i toplim letima.

• Kontinentalni tip, sa ekstremnim temperaturama u rasponu od ledenih zima do vrućih leta.

• Planinski tip, uglavnom hladniji, ali sa velikim varijacijama u temperaturama zbog različitih nadmorskih visina i vetrovitog pokrivača.
U mnogim slučajevima, blizina veoma različitih topografskih elemenata može rezultirati kombinacijama klimatskog tipa, koje se retko viđaju bilo gde u svetu. Kontinentalne doline leže ugnežđene između stenovitih stena. Crna Gora je domaćin i raznim vetrovima poput bure, a tokom leta se smenjuju dnevni vetrovi sa mora i noćni vetrovi sa kopna.

Sve ovo znači da se u Crnoj Gori mora voditi računa o odabiru prave vrste hortikulture za određenu lokaciju. Za uspešan uzgoj potrebno je blisko poz

Zeleni krovovi u Crnoj gori

Zeleni krovovi Crna Gora

Sa ekološkom svešću se širi i trend zelenih krovova na Balkanu, tako da oni više nisu retkost. Zeleni krovovi podižu estetsku vrednost kao i energetsku efikasnost nekretnine, a samim tim i njenu cenu.
Zeleni ili živi krov je moguće ugraditi na svaki ravni krov ili na bilo koji krov sa maksimalnim nagibom 30%. Najčešće se prave ekstenzivni zeleni krovovi, koji su pristupačniji ali manje dekorativni, za razliku od intenzivnih zelenih krovova, koje često nazivaju i krovnim vrtovima ili baštama. Povećanje energetske efikasnosti objekta zavisi od više faktora, kao što su površina zelenog krova, dubina supstrata, kao i vrsta biljaka koja je posađena.
Razlika unutar zgrade sa zelenim krovom i standardnim krovom se najviše oseća leti, kada su spoljne temperature jako visoke. Ekstenzivni zeleni krov, onaj sa minimalnom debljinom supstrata leti smanjuje potrebu za radom klima uređaja i do 75%, što se oseti i po prijatnosti boravka u prostorijama, i po računima za struju. Toplotna difuzivnost, koja predstavlja sposobnost materijala da provode energiju u odnosu na svoj toplotni kapacitet, igra ključnu ulogu u proceni toplotnog odgovora materijala. Efekat toplotne difuzivnosti zemljišta je jači tokom leta jer je prenos toplote viši zbog većih temperaturnih oscilacija u odnosu na zimu.
Manje su zapaljivi od konvencionalnih krovova i na taj način deluju preventivno protiv požara.

Glavna svrha zelenih krovova

Zeleni, ekološki ili živi krovovi, kako ih još ljudi nazivaju imaju razne funkcije. Estetske, ekološke i ekonomske prednosti su za sada najviše prepoznate od strane investitora, kao i raznih nevladinih organizacija.
Zeleni krovovi štite hidroizolaciju ravnih i blago kosih krovova i time im produžavaju vek i do dva puta.
Takođe, bitna prednost zelenih krovova je i regulacija oticanja atmosferskih voda, jer biljke i supstrat upijaju značajnu količinu vode, a time štite od poplava. Procenat prevencije od poplava zavisi od površine zelenog krova i dubine supstrata.

Biljke na krovovima umanjuju raznošenje raznih polutanata u gradovima, prašine i proizvodnju smoga, i na taj način smanjuju emisije gasova.
Zvučna izolacija i zaštita od buke, koja postaje sve veći problem u svim savremenim gradovima je takođe vredna pomena, kada su zeleni krovovi u pitanju.
Uz estetsku vrednost, ljubitelji prirode cene i činjenicu da ovakve vrste krovova brzo postaju prirodno stanište ptica i insekata i time obogaćuju biodiverzitet gradova.
Zelenilo svake vrste deluje umirujuće na nervni sistem i blagotvorno je za oči. Zato su krovni vrtovi, pogotovo oni sa omogućenim izlazom za stanare zgrade preporučljivi za poslovne objekte.

Vrste zelenih krovova prema klimi

ekstenzivni zeleni krov Crna Gora

Ekološki krovovi najčešće se pokrivaju otpornim i manje zahtevnim biljkama poput trave, seduma, livadskog cveća, a kada su u pitanju intenzivni zeleni krovovi, mogućnost izbora biljaka je znatno veća.
Što se tiče vrste zelenog krova, zavisi samo od želje naručioca, ali postoje nekoliko činjenica na koje treba obratiti pažnju.
Klimatski uslovi su od ključne važnosti kada je izbor biljaka u pitanju a i dubina supstrata.
Na primorju Crne Gore – mediteranskom i kontinentalnom delu Crne Gore, obavezan je zalivni sistem, (bez obzira na otpornost zasađenih biljaka), preporučljiv je dublji sloj supstrata, što naš sistem kasetnog krova Bio Piksel omogućava. kasetni krov dolazi u obzir samo ako može biti potpuno prekriven zemljom.

Kasetni zeleni krovovi u Crnoj Gori

Modularni zeleni krov

Kada je reč o modularnim ili kasetnim zelenim krovovima, specifičnost crnogorske klime postavlja određena ograničenja ali postoji rešenje.
Sistem kasetnih krovova Bio Pixel, ima mogućnost montaže na područjima sa jakim vetrom a sve zahvaljujući tome što nakon završetka montaže, ovaj jedinstveni patent ostaje ukopan u supstratu što onemogućava prodiranje vetra između kutija i njihovo podizanje.

Zeleni krovovi u planinskom delu Crne Gore

Planinska klima je oštra ali je pogodnija za gajenje velikog broja biljaka. Gore uspevaju manje zahtevne biljke veoma živopisnih boja i tekstura poput planinskih trava i poljskog cveća. Zalivni sistem nije obavezan, ali treba birati biljke koje tolerišu obilnije padavine. Preporučujemo autohtone vrste, jer planinsko, livadsko bilje koje opstaje na planinama, opstaće i na zelenim krovovima.
Kada je reč o kasetnom zelenom krovu na ovom podneblju, Bio Pixel takođe ima rešenje.
Povišenim privremenim pregradama, možemo diktirati visinu supstrata a samim tim prilagoditi zemljišne uslove željenoj vegetaciji.
Ovaj sistem sadrži drenažno-akumulacioni sloj i filter za zadržavanje krupnih čestica.

Zeleni krov slojevi biopixel