Zelena budućnost

Kada se kaže „zelena gradnja“ ne misli se samo o objektima prekrivenim biljkama već o energetskoj efikasnosti tih objekata u čiji sastav ulazi mnoštvo inovativnih tehnologija ali i ZELENI KROVOVI u tome itekako zauzimaju važnu ulogu.

Svedoci smo sve veće energetske krize u svetu i stalne potrebe za uštedom energije na svim poljima ali i velikih klimatskih promena sa dugim sušnim periodima i naglim padavinama koje izazivaju poplave.

Nova tehnologija izrade zelenih krovova se pokazala kao idealno rešenje iz više razloga pa ih danas svi ozbiljni projektantski biroi uvršćuju u svoje projekte.

Zelena budućnost

Razlozi su to što zeleni krov:

  • štiti hidroizolaciju od UV zračenja, pregrejavanja i zamrzavanja produžavajući joj tako vek
  • vrši ulogu svojevrsne termoizolacije
  • čini dobru zvučnu izolaciju
  • zadržava određenu količinu vode u biljnom tkivu, supstratu i drenažnoakumulacionim panelima, raspoređujući je kroz duži vremenski period
  • oslobađa kiseonik i pročišćava vazduh
  • smanjuje uticaj gradskog ostrva toplote
  • održava kontinuitet zelenog prostora u urbanoj sredini
  • pruža stanište i sklonište pticama
  • može se koristiti kao mesto za boravak i odmor ljudi

Zeleni krovovi polako ali sigurno postaju prepoznatljivi zakonodavstvu širom sveta pa neretko na lokalnom ili državnom nivou postaju uslov za dobijanje građevinske dozvole. Poznat primer je Francuska gde ni jedna zgrada ne može biti sazidana bez ovakvih zelenih površina a za njom slede Nemačka, Velika britanija, Austrija i mnoge druge. Srbija još čeka svoj zakon o obaveznim zelenim krovovima dok u međuvremenu sve više objekata dobija  biljne krovne pokrivače na radost celokupnog ekosistema.

Zelena budućnost