Gotovi elementi za zeleni krov

Modularni zeleni krovovi se sastoje od manjih kutija ili tacni, tj. kaseta, pa se nazivaju još i kasetni zeleni krovovi. Kasete ili kontejneri za zeleni krov mogu biti različitih veličina, čije je dno napravljeno po principu drenažnih i skladišnih elemenata za vodu poput tradicionalnih sistema ozelenjavanja krovova, koji sadrži takođe šupljine za zadržavanje vlage i otvore za odvod viška vode.

Manje posla na krovu

Tacne se mogu montirati direktno na krov. Biljke se sade u posude napunjene supstratom zemlje, ali najčešće se biljke prethodno uzgajaju u rasadnicima u modularnim ležištima, a zatim, kada se biljke dovoljno razviju, isporučuju na krov u kontejnerima.
Ovakvi elementi značajno skraćuju broj radnih sati provedenih na krovu a procenat ozelenjenosti odmah nakon postavljanja može biti čak i 100%.

Moduli su pričvršćeni jedan za drugi kroz žljebove, čime se sistem povezuje u jednu celinu. Rezultat je međusobno povezani sistem otporan na vetar. Sa modulima je pogodno planirati raspored zelenog pokrivača na krovu, a kontejneri se mogu po potrebi ukloniti i zameniti pločnikom za pravljenje staza.

Svaki modul sa vegetacijom za zeleni krov tipa BioPixel, sadrži kompletnu hijerarhiju sistema zelenih krovova, uključujući drenažu, zaštitu od kiše, filtraciju, sloj zemlje i biljke.

Modul se postavlja direktno na krov štiteći hidroizolacioni sistem od UV zračenja i toplotnih oscilacija, koji mogu biti čest uzrok njenog propadanja. Ova dodatna zaštita može udvostručiti ili utrostručiti životni vek hidroizolacionog sistema. Ostale prednosti uključuju niže troškove grejanja i hlađenja, kao i smanjenje buke.

Neograničene mogućnosti dizajniranja

Prednosti sistema BioPixel su u lakoj montaži ali i lakoj demontaži određenih segmenata što olakšava pristup ukoliko je potrebno izvršiti neku popravku na hidroizolaciji. Sistem kao što mu ime kaže predstavlja piksel sa biljkama različitih boja, kojim se može lako dizajnirati površina zelenog krova. Pored svega navedenog Bio Pixel je odlična zamena za skupe tepih sedume tako što je vegetacija u njemu već razvijena i pre samog donošenja i postavljanja.
Bio Pixel može biti stanište velikom broju vrsta pa je i mogućnost kombinovanja veličina, oblika, i boja biljaka velika.

kasetni zeleni krov