Kasetni ili modularni zeleni krovovi

Osnovne karakteristike koje ovaj proizvod izdvajaju od većine drugih rešenja je mogućnost zadržavanja određene količine vode i mogućnost prenošenja segmnata sa jedne na drugu lokaciju.
U prksi to znači da bi „zeleni krovni pokrivač“ mogao nastati u rasadniku u kontrolisanim uslovima za razvoj biljaka u osetljivoj fazi a da se na dan postavljanja donosi i ređa na krovnu ploču.
Takođe je moguće svaki segment izvaditi i zameniti ili premestiti što je gotovo neizvodljivo kad su u pitanju drenažne folije koje se danas najčešće koriste za ovu namenu.
Obzirom na postojanje bočnih stranica, moguće je formirati zeleni krov na nešto većim kosinama nego kod standardnih načina izrade.

DIZAJN

Dizajnirana je tako da je dno sastavljeno od niza čašica koje mogu zadržati određenu količinu vode dok će istovremeno višak vode koji preliva čašicu biti filtriran i sproveden do rigole. Ovo je omogućeno zahvaljujući prostoru između čašica sa spoljne strane posude.

AКUMULIRANJE VODE

Кaseta za zeleni krov sadrži niz čašica, spojenih plitkim kanalima u samom vrhu čime je omogućeno da se nakon padavina voda skladišti a vremenom, isparavanjem i difuzijom zadovoljava potrebe biljaka i vlaži okolni vazduh. Ovo je veoma važno kada imamo u vidu činjenicu da većina atmosferske vode nakon padavina biva sakupljena i sprovedena u kanalizaciju a da brzo nakon kiše prostor grada ostaje suv.
Na ovaj način, velika količina atmosferskih padavina, može biti zadržana, kako u supstratu, tako i u akumulacionom delu i biljnom tkivu, što ima višestruki benefit:

• Smanjen pritisak na kišnu kanalizaciju za vreme padavina i neposredno nakon njih
• Akumuliranje vode iz padavina koja je neophodna biljkama i produžetak perioda između zalivanja
• Manja potreba za zalivanjem vodom iz vodovodne mreže
• Biljke transpiracijom postepeno odaju vodu dugo nakon padavina
• Osvežava se okolni vazduh
• Smanjuje zagrevanje podloge

ODVOD VIŠКA VODE

Dizajn drenažnoakumulacione posude za modularni zeleni krov predviđa da se sav višak vode koji ne može da primi supstrat i akumulacioni deo, najpre filtrira pomoću već oprobanog filter platna i sprovodi do otvora na vrhu čašica. Voda koja se preliva, neometano će oticati između čašica do rigole ili oluka.

ISPUNA

Кod izgradnje zelenih krovova, glavnu reč daje statika. Često se dovodi u pitanje da li određeni supstrati u određenim uslovima mogu biti preteški za krovnu konstrukciju.
Drenažnoakumulacione kutije se mogu ispuniti zemljom, tresetom, tenisitom, ili kombinacijom više supstrata a nakon sadnje i razvoja biljaka svaka posuda može biti proverena na vagi što otklanja svaku dilemu o tome da li je njena dozvoljena masa prekoračena ili nije.

SADNJA BILJAКA

Osnovna prednost kasetnog zelenog krova koji ga bez premca stavlja ispred konkurencije je upravo mogućnost sadnje biljaka u rasadniku dok montaža može biti organizovana nakon prijema ili nakon prijema i razvoja biljaka.
U kutiju se najpre stavlja filter platno tako da prekrije čašice a na ivice se kači folija koja treba da predstavlja oplatu za zemlju. Ova oplata će diktirati visinu supstrata što omogućava sadnju biljaka sa različitim potrebama za dubinom zemljišta. Nakon postavljanja kutija na stalno mesto, oplata se skida čime se omogućuje spajanje supstrata i formiranje jedinstvenog zemljišnog sloja.
• Proizvodnja se može organizovati i direktnom setvom ili ožiljavanjem u ovim posudama pa se tako izbegava nepotrebno presađivanje a sve biljke koje se eventualno ne prime moguće je zameniti još pre postavljanja na krov
• Biljke donete u posudi u kojoj su rasle određeni period, vrlo brzo prihvataju nove uslove staništa i nema bojazni da će se osušiti kao one presađene na samom krovu, čime se izbegava reklamacija, vađenje i dodatno sađenje
• Efekat pokrovnosti koji investitor dobija kada se postave posude kasetnog zelenog krova sa već razvijenim biljkama, daleko je veći nego kod biljaka koje se sade na samom krovu
• Кorenov sistem biljaka donetih u ovim posudama je razvijen što je garant bržeg povezivanja tla čime se smanjuje spiranje supstrata i eolska erozija.
• Brzina montaže modularnog zelenog krova je neuporedivo veća od standardnih načina izrade zelenog krova.

NAČIN MONTAŽE

Montaža je zamišljena tako da radnici što manje vremena provede na krovu.
Кutije se transportuju na evro paletama i podižu na krov gde se ručno ili pokretnom trakom prenose na mesto montaže. Uklapanjem kutija, dobija se željena celina, nakon čega se između kutija izvlači „oplata“ a zemlja se spaja i formira celinu što je bitan faktor u zaštiti od vetra, kako se ne bi provukao i podizao kutije.

КASETNI ZELENI КROV „PIКSEL“

U mogućnosti smo da formiramo oblike pa čak i slike kombinujući sedume različite boje i teksture.
Svaka kaseta u sebi može imati drugu vrstu ili kombinaciju seduma čime se obezbeđuje neograničena kombinacija oblika.