Izgradnja modernih objekata, gotovo da ne može proći bez zelenih krovova. Razloga je mnogo, od eko dizajna preko toga što zeleni krovovi bukvalno dišu, čuvaju vodu, prave barijeru od buke, od pregrevanja i naglog hlađenja objekta štiteći hidroizolaciju od spoljnih uticaja. Što se tiče propisa, sve veći broj gradova daje određene benefite investitorima koji se odluče da posade biljke na krovu. Lokalne vlasti najčešće stimulišu ovaj tip gradnje tako što za objekte sa zelenim krovom može biti odabren veći stepen izgrađenosti.

Kako se pravi zeleni krov?

Biljke se sade najčešće na ravnim krovovima ali ne retko i na kosim.

Preko sloja hidroizolacije, postavlja se zaštitni sloj geotekstila a oko slivnika se postavljaju rešetke oivičene krupnim kamenom.
Na zaštitni sloj, se postavlja drenažno-akumulaciona kadica tipa Diadem®.
Elementi su specijalno konstruisani i imaju ulogu da akumuliraju određenu količinu atmosferskih voda ali i da višak vode sprovedu u kišnu kanalizaciju. Takođe, putem odvodnih kanala smeštenim na ovim kadicama, vazduh prodire u supstrat i omogućava da krov diše.
Nakon pravilnog uklapanja ovih elemenata postavlja se sloj filtracionog tekstila kako bi se sprečilo prodiranje krupnih čestica.

Jedan od najvažnijih elemenata zelenog krova je supstrat za sadnju biljaka koji treba da zadovolji nekoliko zahteva kao što je poroznost, mala težina, hranljivi elementi i drugo. Supstrat se nanosi u određenom sloju. Debljinu sloja diktira vrsta vrsta vegetacije koju želimo da posadimo.
Što se tiče vegetacijskog sloja, zeleni krovovi mogu udomiti različite vrste biljaka kao što su sedumi, perene, šiblje i niže drveće. Dizajn je samo stvar ukusa, kao i kod parternog uređenja.

Kasetni zeleni krov

Pored Diadem sistema, mogu se korisitit i gotovi elementi modularnog zelenog korva BioPixel sa već posađenim i razvijenim biljkama.
Ove posude se postavljaju preko geotekstila a donose se sa već razvijenim biljnim pokrivačem što daje momentalni efekat a celo postavljanje traje kraće.

sedumi

U ponudi imamo nekoliko standardnih supstrata domaće proizvodnje, pogodnih za intenzivne, poluintenzivne i ekstenzivne zelene krovove.

U mogućnosti smo da prilagodimo recepturu supstrata i izađemo u susret potrebama da se dobije što lakši a pritom što jeftiniji zemljišni sloj. Zelenilo krovnog vrta može činiti pokrivač od seduma (tepih sedumi), trava, perene, nisko žbunje pa čak i drveće.