Šta je energetski pasoš i da li vam je potreban?

Energetski pasoš je obavezan dokument, koji je potreban svim zgradama koje su počele da se
grade ili rekonstruišu posle 30. 9. 2012. godine.

Uvođenje ovakvog dokumenta kao obaveznog sertifikata ima za cilj poboljšanje kvaliteta gradnje ali i samog tržišta nekretnina, tako što štiti interes potrošača, u ovom slučaju kupca nekretnine.

Ovaj sertifikat daje jasni uvid kupcu o energetskim karakteristikama zgrade, njenom kvalitetu, komforu, potrošnji energije i budućih režijskih troškova kao i mogućnostima unapređenja njenog komfora. Sve ovo značajno utiče na cenu nekretnine.

Da bi se dobila građevinska i upotrebna dozvola, potrebno je izraditi elaborat o energetskoj efikasnosti buduće zgrade. Ovaj elaborat je zamenio dosadašnji elaborat građevinske fizike i sadrži izračunate vrednosti, na osnovu kojih se vidi kom će tačno energetskom razredu ta zgrada pripasti. Kada se sve ovo utvrdi, moći ćete da dobijete građevinsku dozvolu i krenete sa izgradnjom.

Šta sadrži energetski pasoš

Ovaj dokument rangira objekte u 7 kategorija, od A do G kategorije.
Energetski razred ili kategorija zgrade odnosi se na očekivanu potrošnju energije zgrade za grejanje na godišnjem nivou, u skladu sa relevantnim propisima.

U A kategoriju ulaze objekti sa najvećom energetskom efikasnošću, dakle, sa najmanjom potrošnjom energije, jer se smatraju ekonomski i ekološki najpogodnijim po kupce i životnu sredinu.
U G kategoriju ulaze objekti sa najvećom potrošnjom, ali ipak u skladu a važećim standardima.

Dakle, zgrade su razvrstane u klase, od A+ sa najnižom potrošnjom energije (≤15 kWh/m2a), do G sa najvećim vrednostima potrošnje (>250 kWh/m2a).

Prema vladinim propisima, sve nove zgrade koje se grade u državi Srbiji moraju biti najmanje kvalifikovane za “ C“ klasu. Svi projekti rekonstrukcije moraju biti poboljšani za najmanje jednu klasu – što znači da ako je zgrada ranije bila kvalifikovana kao „D“ klasa, sada moraju postati najmanje “ C“ klasa.

Od pet stranica energetskog pasoša zgrade, prva, druga i četvrta su najrelevantnije za potencijalne kupce.

Prva stranica sadrži opšte informacije o zgradi, kao što su ime vlasnika, opšte informacije, lokacija, imena projektanata, fotografije i njena energetska klasa.

Druga strana dokumenta sadrži klimatske podatke, podatke o termotehničkim sistemima i elemente toplotnog omotača zgrade. Sve detalje o izolaciji zgrade, postavljenim prozorima na zgradi i sistemima koji se koriste na krovu zgrade.

Na trećoj strani je prikazan detaljan proračun očekivane potrošnje energije zgrade. Na ovaj način se pre kupovine ili useljenja u stan može pripremiti za očekivane troškove.

Na četvrtoj strani su detaljnije planirane mere za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade.
Svaki objekat koji se ne kvalifikuje u klasu „A“ mora imati pisane preporuke na ovoj stranici, koje je dao relevantni inženjer. Važno je napomenuti iznos dodatnih ulaganja potrebnih za ova renoviranja, kao i očekivani povrat u energetsku efikasnost, jer će to uticati na buduće troškove vezane za nekretninu.
Vrednosti ovde mogu biti relevantne kada se pregovara o transakcijama nekretninama, jer se budući troškovi mogu uzeti u obzir, smanjujući trenutnu cenu zgrade.

Poslednja stranica pasoša sadrži rečnik svih tehničkih termina koji se koriste.
Koji su kriterijumi za dobijanje energetskog pasoša.
Budžetski energetski sertifikat identifikuje tri aspekta energetske efikasnosti zgrade na godišnjem nivou:
Energija potrebna za grejanje zgrade;
Energija potrebna za funkcionisanje zgrade u skladu sa njenom nominalnom funkcijom;
Emisije CO2 koje se mogu očekivati kao rezultat funkcionisanja zgrade;
Kada se razmatra energetska efikasnost zgrade, sagleda se više strana konstrukcije zgrade.
Faktori kao što su kvalitet stolarije, materijali i sastav unutrašnjih i spoljašnjih zidova, fasade,
toplotne i zvučne izolacije zidova, plafona i podova su od velikog značaja pri ovoj proceni.

U kombinaciji sa svim specifikacijama zgrade, kao i njenim sistemima tople vode i osvetljenja,
može se dobiti dobra procena energetskih potreba zgrade u uobičajenim uslovima
funkcionisanja.

Pravilnik o energetskom pasošu možete preuzeti OVDE:

Kako da vaša zgrada uđe u bolji energetski razred
(a time i dobije na ceni)

Kod određivanja energetskog razreda zgrade, najveću ulogu igra potrošnja energije za grejanje na godišnjem nivou, nezavisno da li se zgrada greje na gas, centralno grejanje, električnu energiju ili neki drugi način.
Pozivajući se na kriterijume energetskog pasoša, mogli biste poboljšati efikasnost samih sistema grejanja i hlađenja. Međutim, ovo može biti veliki zadatak, jer mnoge zgrade imaju ove sisteme integrisane u svoj dizajn i konstrukciju na načine koji otežavaju njihovu nadogradnju ili zamenu za druge.
Nasuprot tome, možete poboljšati sposobnost zgrade da zadrži toplotu i održi unutrašnju temperaturu poboljšanjem njene fasade ili toplotne izolacije.

KROVOVI

Jedna od najproblematičnijih „vrućih tačaka” na zgradi je njen krov, jer toplota ima tendenciju da izlazi nagore i dalje od zgrade.

Zeleni krov je odličan način da se zgrada zatvori, izoluje, a takođe i nadoknadi deo CO2 koji se proizvodi tokom njenog normalnog funkcionisanja.

Zeleni krov kao zeleno svetlo za bolju kategoriju u energetskom pasošu

Ako ste ikada primetili da je toplije u gradovima nego u ruralnim ili prigradskim područjima, to
je zbog efekta urbanog toplotnog ostrva.
Užareni asfalti užareni krovovi zgrada se drugačije ponašaju od zemlje i biljaka. Biljke koje rastu na krovu, koriste deo toplote za rast, pritom ne prave značajnu refleksiju a transpiracijom se hlade pa tako iznad njih imamo značajno nižu temperaturu u odnosu na druge površine, u proseku 7-10°C. Ovo smanjenje toplote se leti zaista oseti.
Zimi je isti slučaj samo sa zadržavanjem toplote, ovde stanovi na poslednjem spratu najviše osećaju uštedu energije za grejanje.

Takođe, jedna od stavki u zelenom pasošu je emisije CO2, a tu je jasno da zeleni ili živi krovovi mogu znatno pomoći pri njihovom umanjenju.
Koliko će se ove emisije smanjiti, zavisi od površine zelenog krova kao i vrsti biljaka koje su zasađene na njemu.
Biljke uklanjaju CO2 i druge štetne gasove iz vazduha, doprinoseći zdravijoj životnoj sredini.
Zasluge biljaka u ulozi pročišćivača vazduha postaju sve više prepoznate od strane lokalnih vlasti, kao i raznih nevladinih organizacija, što u nekim opštinama čini zelene krovove vrlo poželjnim ili čak obaveznim.

Oni će nesumnjivo postati još vredniji kako se zakonodavstvo nastavi razvijati u ovom pravcu.
Zeleni krov je odličan način da signalizirate posvećenost zelenijem sutra, dok je danas efikasan
dodatak koji štedi troškove.

Izgradnja zelenih krovova može biti vrlo jednostavna.
Omogućili smo svojim klijentima izgradnju svih vrsta intenzivnih, poluintenzivnih i ekstenzivnih zelenih krovova kao i nešto novo u pogledu brzine izgradnje a to je Bio Pixel kasetni zeleni krov koji može ekstenzivan ili poluintenzivan.