Energetska efikasnost

Iako u kontekstu zelenih krovova govorimo o uštedi energije zbog manjih troškova za grejanje i hladjenje, zapravo se malo zna da upravo zeleni krov doprinosi većoj proizvodnji električne energije.
Ova činjenica ozelenjene krovove stavlja u sami vrh tehničkih rešenja za energetsku efikasnost objekata. Investiranja u zeleni krov brzo može da se isplati kroz uštedu energije za grejanje i hladjenje, kroz uštedu energije za rad crpnih stanica za vodu ali cena zelenog krova takođe može da se anulira kroz proizvodnju električne energije. Odgovor leži u solarnim panelima instaliranim iznad zelenih krovova.

energetska efikasnost

Kako zeleni krov proizvodi električnu energiju?

Poznato je da zeleni krov smanjuje toplotu iznad objekta gde je postavljen.
Biljke koriste deo toplote za rast, pritom ne praveći značajnu refleksiju a transpiracijom se hlade pa tako iznad njih imamo značajno nižu temperaturu u odnosu na druge površine, u proseku 7-10°C.

Krovovi su poslednjih godina postali poligoni za male solarne elektrane a temperatura iznad njih direktno utiče na rad solarnih ploča.

Poznato je da solarni paneli najbolje funkcionišu po sunčanom vremenu kada je temperatura između 20 i 25°C i nižim od toga. Sve preko ove vrednosti utiče na smanjenje proizvodnje električne struje pa tako na temperaturi od 30°C, solarni paneli proizvode 10% manje struje.

Sa svakim stepenom povećanja toplote, smanjuje se količina proizvedene energije dok na +35 – 40°C solarni paneli gube mogućnost proizvodnje električne energije. U ovom kontekstu svaki stepen temperature koji je iznad zelenog krova niži u odnosu na druge površine, doprinosi većem i efikasnijem radu panela a trenutak njihovog potpunog gašenja se značajno odlaže što u krajnjem zbiru ima značajnu ulogu u količini proizvedene električne energije.

Zeleni krovovi

Smanjenjem temperature vazduha, direktno utičemo na efikasnost solarnih panela pa zato kod planiranja instalacije solarnih ploča na krovovima, stručnjaci preporučuju paralelnu ugradnju i zelenih krovova.  Tako se dobija višestruka korist od smanjenja potrošnje energije za grejanje i hlađenje objekta, Ušteda energije za crpne stanice i kišne kolektore, optimizacija radne temperature za proizvodnju električne energijeu solarnim panelima.

Instalacijom zelenih krovova i solarnih panela, utičemo na povećanje energetske efikasnosti i stvaranju ekološki prihvatljive sredine i održivog razvoja.